Søknadsskjema hjelp

Trenger du hjelp?

Er du i en vanskelig situasjon økonomisk eller trenger hjelp av andre årsaker? Send gjerne inn et søknadskjema om du føler vi kan bidra med noe!
Alle frivillige i Hearts Of Hope har taushetsplikt og innehar politiattest som kan fremvises ved behov. Opplysninger behandles konfidensielt.

Du kan også sende en søknad på E-Post til: soknad@heartsofhope.no (Benytter du søknadskjemaet, blir også det sendt dit)

Påskeharen i Klokkerhagen

Søknadsskjema